вівторок, 12 грудня 2017 р.

Рекомендації учителям щодо зменшення впливу стресу в педагогічний діяльності


Проблема стресів, пов’язаних з професійною діяльністю представляє собою сферу перетину багатьох галузей – від фізіології та медицини до психології та соціології. Це обумовлено, з одного боку, фізіологічними і психологічними механізмами стрес-реакцій, а з іншого – соціальним характером наслідків виробничих стресів. Тривалі професійні стреси призводять до виникнення синдрому емоційного вигорання.

Рекомендації та прийоми розвитку памʼяті


Пам’ять
– процеси запам’ятовування, зберігання, відтворення і забування індивідом свого досвіду. Це характеристика пізнавальної функції психіки, складова пізнавальної діяльності індивіда.

Рекомендації вчителям щодо спілкування з дітьми, схильними до правопорушень


Професійна, якісна робота педагогів, впровадження в масову шкільну практику науково обґрунтованих психолого-педагогічних рекомендацій з питань виховання і перевиховання складних учнів можуть дати гарні результати у підвищенні культури їхньої поведінки, якості знань і профілактиці правопорушень.

Пам’ятка для батьків про підготовку дитини до школи


Дитина, яка вступає до школи, повинна бути фізіологічно та соціально зрілою, вона має досягти певного рівня розумового й емоційно-вольового розвитку. Крім того, успішність навчання в початковій школі визначається наявністю певного рівня когнітивної зрілості дошкільника: здатності дитини успішно здійснювати різноманітну інтелектуальну діяльність, уміло використовувати мову як інструмент мислення (уміти пояснювати, запитувати, відповідати, доводити тощо).

Психологічні підказки батькам щодо підготовки дітей до ЗНО


Психологічна підтримка
– один з найбільш важливих факторів, який забезпечує успішність дитини під час здачі іспитів. Тому завдання батьків – навчити дитину справлятися з різними задачами, виробивши в неї установку: «Ти можеш це зробити». Не секрет, що успішність здачі іспиту багато в чому залежить від налаштування і відношення до нього батьків. Щоб допомогти дітям якомога краще підготуватися, спробуйте виконати кілька порад.

Тест «ЧИ ГОТОВА ДИТИНА ДО ШКОЛИ?»


Готовність дитини до школи залежить від багатьох чинників і людей, які беруть безпосередню участь у вихованні, але насамперед від батьків.

Тренінг «УМІЙ ДРУЖИТИ!»


Виключити з життя дружбу все одно, що позбавити світ сонячного світла. (Цицерон). Однією з основних духовних потреб людини є спілкування. Спілкування з тим, кому можна довіряти, хто завжди зрозуміє та підтримає, на кого можна покластися у будь-якій життєвій ситуації. Саме таким і повинен бути справжній друг — щирим, відданим, порядним.